Řešení nejčastějších závad

Internet vůbec nefunguje

Zkuste vypnout a zapnout všechna zařízení, která používáte pro připojení. Většinou se jedná o domácí wi-fi router a v případě individuální bezdrátové přípojky také přijímací anténa. Nemačkejte žádná tlačítka, raději vytáhněte na chvilku vidlici napájecího zdroje ze zásuvky.

Pokud pro připojení používáte domácí wifi:

Podívejte se na kontrolky wi-fi routeru, zda svítí jako obvykle. Zkontrolujte všechny přívodní kabely, zdali není některý povytažen, zkuste je vysunout a opět zapojit. Dbejte na čistotu konektorů.
Zkuste se připojit z jiného počítače nebo chytrého telefonu. Tím zjistíte, je-li závada v počítači nebo v samotném připojení.
Pokud ani z jiného počítače internet nefunguje, kontaktujte nás.

Pokud máte počítač připojen kabelem:

Prověřte, zdali počítač nehlásí v dolním oznamovacím řádku vpravo že je odpojen kabel. Pokud ano, prověřte zdali jsou oba konce kabelu správně zasunuty, zkuste je vytáhnout a opět zasunout.

Nízká rychlost připojení

Změřte rychlost připojení, nejlépe zde. Většina problémů s rychlostí připojení je způsobena domácí wi-fi. Měření proto provádějte vždy přes kabel a to i tehdy, pokud jste až dosud měli výsledky měření přes wi-fi v pořádku. Pokud ani přes kabel nenaměříte vyhovující rychlost, kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře, nebo telefonicky na čísle 414120240.
Pokud rychlost přes kabel je v pořádku, pravděpodobně se jedná o slabý nebo zarušený wi-fi signál. Jestliže si s tímto problémem nevíte rady, kontaktujte nás.