O nás

SoftControl NET - Váš místní poskytovatel telekomunikačních služeb

… z historie společnosti

rok 2000

Vyčleněním vybraných činností a pracovníků z oddělení údržby řídících a informačních systémů společnosti Chemopetrol OKMP s.r.o. vzniká 15.9.2000 společnost SoftControl s.r.o., která je dceřinou společností společnosti OKMP a.s.

rok 2001

Prvotním zaměřením společnosti SoftControl s.r.o. jsou činnosti typu preventivní a poruchová údržba řídících a blokovacích systémů, kompletní realizace menších HW/SW projektů pro řídící a blokovací systémy, poskytování připojení na Internet, implementace a údržba počítačových sítí, prodej a servis výpočetní a kancelářské techniky.

rok 2002

Společnost se interně dělí na dva útvary podle svého zaměření – útvar Informačních technologií (IT) a útvar Automatizovaných systémů řízení (ASŘTP).

rok 2009

Interní rozdělení divize IT na 2 oddělení podle svého zaměření – S101 poskytuje nadále původní IT služby pro veřejnost, S103 provádí servisní činnost pouze pro firmy ve společenství INELSEV GROUP a.s..

rok 2010

Vyčlenění divize ASŘTP do nové společnosti. Nová společnost přijala jméno původní společnosti SoftControl, s.r.o. Původní společnost byla přejmenována na Softcontrol NET s.r.o., ostatní klíčové parametry zůstaly zachovány. SoftControl NET s.r.o. dále rozvíjí poskytování služeb divize IT původní společnosti SoftControl, s.r.o.

rok 2012

Společnost získává majetkovou nezávislost na mateřské společnosti. Dosavadní široká spolupráce se společenstvím INELSEV je však zachována a dále se rozvíjí. Rovněž došlo ke změně sídla společnosti a přestěhování provozovny do Litvínova. Nová provozovna je umístěna na lukrativní, dobře dostupné adrese uprostřed města.

rok 2014

Rozšíření nabízených telekomunikačních služeb společnosti o poskytování televize IPTV a mobilních služeb jako virtuální mobilní operátor.

rok 2016

Stěhujeme se do nových, větších prostor v sousedství, do vlastní nemovitosti. Máme zde mnohem lepší prostorové podmínky, vytvořili jsme příjemnou recepci pro zákazníky. Jsme nyní také výdejním místem přepravní společnosti DPD, což – jak doufáme – k nám přivede množství potencionálních zákazníků.